Smitsomme sygdomme

Del sidens indhold med andre

For professionelle

Anmeldelsespligtige sygdomme anmeldes til Landslægen. Skema (formular 1515) kan rekvireres fra:

Pekema a/s 
Telefon: 44 92 62 00 
E-mail: pekema@pekema.dk

Se i øvrigt til Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor der også er links til relevant lovgivning.

For borgere

Smitsomme sygdomme omfatter blandt andet influenza, MRSA og mange andre. Når børn eller voksne bliver syge af en smitsom sygdom kan forskellige instanser blive inddraget i arbejdet med at stoppe udbredelsen af sygdommen:

  • Kommunelæger
  • Sygehus
  • Hygiejnesygeplejersker
  • Landslægen
  • Statens Seruminstitut
  • Den kommunale sundhedstjeneste / sundhedsplejersker
  • Fødevareregionen / Heilsufrøðiliga Starvsstovan / Faroese Food- and veterinary authority

Smitsomme sygdomme hos børn

Langt de fleste smitsomme sygdomme hos børn er ikke alvorlige, men meget hyppige, som f.eks. mange luftvejsinfektioner og maveinfektioner.

Det er ofte nødvendigt med konkret vejledning om, hvordan syge børn skal håndteres i daginstitutioner og skoler. For at undgå smitte er det vigtigste, at syge børn skal blive hjemme.

Et udbrud i en børneinstitution, vil kommunelægen som hovedregel håndtere i samarbejde med den kommunale sundhedstjeneste. Såfremt der er usædvanligt mange syge vil kommunelægen informere Landslægen. De forskellige instanser undersøger så sammen, hvad der foregår, og gennem en fælles indsats bliver udbruddet forsøgt stoppet.

Information om andre smitsomme sygdomme findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.