Klager og erstatningssager

Del sidens indhold med andre

Hvis man i sin kontakt med sundhedsvæsenet har oplevet problemer eller fejl, kan man sende en klage til Styrelsen for Patientklager. Landslægen modtager klagen fra Styrelsen for Patientklager og sørger for belysning af klagen.

  • De sundhedspersoner, som er indblandede i sagen, får mulighed for at udtale sig, om deres opfattelse af, hvad der er sket.
  • Landslægen indhenter relevant journalmateriale, som sammen men udtalelserne sendes til Styrelsen for Patientklager, hvor klagen bliver vurderet.
Læs mere på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside www.stpk.dk.

Læs mere om klagemuligheder som patient på Heilsu- og Innlendismálaráðis hjemmeside.

Blanket til klage over behandling eller aktindsigt i sundhedsvæsenet

Ansøgningsskema til Patienterstatningen