Om os

Del sidens indhold med andre

Landslægeembedet er en statslig institution på Færøerne under Sundheds- og Ældreministeriet og hører i faglig henseende under Styrelsen for Patientsikkerhed.

Landslægeembedet varetages af landslæge Lars Fodgaard Møller, der er landslæge for Færøerne. Til embedet er der ud over landslægen knyttet 2 konsulenter til varetagelse af akutte opgaver ved fravær af landslægen samt 2 deltidsansatte kontorfunktionærer:

Liljan Midjord
lmi@stps.dk

Lona Johansen
lpj@stps.dk

Landslægeembedet fungerer som rådgiver for statslige myndigheder samt Færøernes Landsstyre og de kommunale myndigheder i lægelige, hygiejniske, miljømæssige og socialmedicinske forhold.

Landslægeembedet fører på Styrelsen for Patientsikkerheds vegne tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves på Færøerne af autoriseret sundhedspersonale (læger, sygeplejersker, tandlæger, apotekere m.fl.). Landslægen yder bistand til rets- og politimyndighederne i retsmedicinske og lignende sager. Desuden udarbejder landslægeembedet årlige medicinalberetninger for Færøerne.

Adresse og kontaktoplysninger

Landslæknin
Amtmansbrekkan 6
FO-100 Tórshavn
Tlf. +298 660400
E-mail: foe@stps.dk

Se organisationsdiagrammet for Styrelsen for Patientsikkerhed